Geen producten (0)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Diversan, hierna te noemen verkoper en een wederpartij, hierna te noemen koper.

 

BETALING EN PRIJS:

 

De koopprijs omvat uitsluitend de prijs van de goederen plus een bijdrage voor de verzendkosten, inclusief BTW.

Betaling kan geschieden via iDEAL, PayPal of doormiddel van een meegeleverde factuur.

Bij betaling van meegeleverde factuur, dient deze binnen 10 dagen na ontvangst goederen te zijn voldaan.

Indien na 2 maanden geen betaling is ontvangen worden de wettelijke incassokosten in rekening gebracht.

Voor buitenlandse leveringen geldt betaling vooraf.

De koper is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

LEVERING:

 

Indien de bestelde goederen niet meer leverbaar zijn of door overmacht verhinderd is, dan krijgt de koper hier zo spoedig mogelijk bericht over en wordt de overeenkomst ontbonden.

Een eventuel vooruitbetaald bedrag wordt in dit geval zo spoedig mogelijk teruggestort.

Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde afleveringsgegevens of vertraging hierdoor.

U kunt binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, de bestelling annuleren en de goederen retour zenden. Het aankoopbedrag zal dan worden teruggestort, dit alleen als de goederen niet beschadigd en/of compleet zijn. De verzendkosten van een dergelijke retourzending zijn voor rekening van de koper.

 

RISICO-OVERGANG:

 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat in op het moment dat de koper de goederen ontvangt.

 

EIGENDOM:

 

De koper krijgt eigendom over de goederen na volledige betaling.

 

GARANTIE:

 

De door de verkoper te leveren goederen voldoen aan de gestelde gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Bij gebreken dient de koper de verkoper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, in ieder geval binnen 2 maanden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag.

De garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering.

 

Diversan,

Oudebildtdijk 1132,

9075 NN Westhoek.

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 01118237

Wij maken géén gebruik van trackingcookies wel van functionele cookies (voor werking van onze website) en voor koppeling met social media. Zie onze privacyverklaring. Met ja geeft u toestemming voor een envtuele koppeling met social media.